Per 1 april 2016 voert de KNHS wijzigingen door voor de KNHS dressuurproeven. Aanleiding voor deze wijzigingen zijn de besprekingen van het dressuurforum van afgelopen 8 juni waarin een aantal voorstellen zijn gedaan .

 

 • Afwisseling

  Het forum wil graag meer afwisseling in de proeven per klasse en wil de proeven per 2 maanden laten
  rouleren in plaats van per kwartaal. Ook wil het forum het geven van halve punten in iedere klasse
  toestaan.
 • Korter en vloeiender maken van de proeven

  Het forum wil de B en L proeven korter maken en minder overgangen in de proeven zodat de proeven
  vloeiender te rijden zijn. Het aantal onderdelen per proef blijft wel hetzelfde.
  Daarnaast wordt voorgesteld om het doorzitten en lichtrijden in de klassen B en L los te laten.
  Voorgesteld wordt om niet in alle proeven de onderdelen op te nemen die gevraagd worden in de
  betreffende klasse. Dit betekent dat ook de proeven vanaf de klasse M vloeiender te rijden zijn.
 • Duidelijkheid en transparantie in de beoordeling

  Het forum wil graag meer uitleg over de te rijden onderdelen en de wijze waarop deze worden
  beoordeeld met beoordelingscriteria gaan opnemen in de uitleg behorend bij de dressuurproeven.
  Toevoegen nieuwe klasse onder de huidige klasse B dressuur en vervallen van A/B pony proeven.
  Veel vragen en klachten komen binnen over de moeilijke instroom in de klasse B dressuur.
  Manegeruiters en beginners in de sport ervaren de instap te hoog. Er wordt beoordeeld op het scala
  van africhting. Waardoor de beoordeling in de klasse B al heel erg combinatiegericht is. Er is geen
  makkelijke overstap van F-proeven en Bixie naar de reguliere wedstrijdsport dressuur. Voorgesteld
  wordt om een klasse aan de wedstrijdsport toe te voegen. In deze klasse wordt de beoordeling meer
  gericht op de ruiter waarbij de verbinding met de paardenmond wordt beoordeeld en het niet
  noodzakelijk is dat het paard in aanleuning loopt. Door het toevoegen van deze extra klasse onder de
  klasse B kunnen de aparte proeven voor A/B pony’s komen te vervallen. Het samenvoegen van
  categorieën in een klasse blijft wel hetzelfde.
 • Schrappen verplicht starten 1e proef

  In de huidige reglementen is vermeld dat als er 2 proeven worden uitgeschreven per wedstrijddag,
  dient t/m de klasse ZZ-Licht de 1e proef van de maand verplicht te worden gereden. Het is niet
  toegestaan uitsluitend de 2e proef te rijden, zonder gestart te zijn in de 1e proef, of 2x de eerste proef
  te rijden. Om de sport makkelijker en toegankelijker te maken voor zowel deelnemers als organisaties
  stelt het forum voor deze regel te schrappen. Wanneer we deze verplichtingen loslaten en het dus niet
  meer uitmaakt voor welke proef wordt ingeschreven 1e of 2e en de A/B pony’s dezelfde proeven
  rijden is het ook veel minder werk voor wedstrijdorganisaties bij het aanmaken van de rubrieken en
  scheelt het ook voor de deelnemers bij het inschrijven aangezien zij niet meer alle rubrieken langs
  hoeven te gaan om zich in te schrijven.

Het hele verslag is hier te lezen.

Bron: www.knhs.nl